• 24/7 достапни
  • Тел.број: +38978734169
  • cybermedico.clinic@gmail.com

Услови за користење

I.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Овој Договор за правилата и условите за користење на услугата („Договор”, „Правила и услови за користење”, „Услови на користење”, „Услови”, „Услови за употреба”) е договор помеѓу Вас („корисникот”) и Сајбер Медико ДООЕЛ („CyberMedico Clinic”, „ние”) со седиште на ул. булевар „Гоце Делчев“ бр.90, Прилеп 7500. Со користењето и/или посетувањето на нашата платформа, телефонска апликација под името „CyberMedico Clinic” („платформа”, „телефонска апликација”,) и/или интернет-страницата на www.cybermedicoclinic.com и со користењето на некоја од услугите („Консултации со лекар специјалист“ кои вклучуваат писмени консултации, видео повик консултации и документ пишан совет, услуга „Медички Чет“ која вклучува текстуални пораки во чет, и услугата „Сајберко“) на Сајбер Медико ДООЕЛ, Вие се согласувате со Договорот за правилата и условите за користење на и со политиката на приватност. Доколку не се согласувате со некој од овие услови, Ве молиме да не ги користите платформата, телефонската апликација и интернет-страницата на Сајбер Медико ДООЕЛ. Условите за користење претставуваат обврзувачки правен Договор помеѓу Вас како корисник („Вие”), Сајбер Медико ДООЕЛ и подружниците и / или соработниците на Сајбер Медико ДООЕЛ. Со овој Договор се утврдуваат правилата и условите за користење кои претставуваат законски обврзувачки услови за користење на услугите на CyberMedico Clinic и ќе се применуваат за сите корисници на CyberMedico Clinic платформата, телефонска апликација и интернет-страницата, вклучувајќи ги и корисниците кои нудат содржини и / или други материјали или услуги на или преку платформата, телефонска апликација и интернет-страницата Со користењето на услугите на Сајбер Медико ДООЕЛ, вие сте согласни да се обврзете со овој Договор. Овластување и дозвола да ги користите услугите на Сајбер Медико ДООЕЛ имате единствено доколку се согласувате да ги почитувате и да се придружувате кон сите применливи закони и кон овој Договор. Ве молиме, внимателно да го прочитате овој Договор и да го чувате. Доколку не се согласувате со него, треба веднаш да ја напуштите CyberMedico Clinic платформата, телефонска апликација и интернет-страницата и да ја прекинете употребата на услугите на Сајбер Медико ДООЕЛ. Доколку сакате да станете корисник и да ги користите Сајбер Медико ДООЕЛ услугите, мора да го прочитате овој Договор за време на процесот на користење на платформата, телефонска апликација и интернет-страницата. Одредени услуги може да бараат дополнителни правила и услови и во тој случај кликнување на „продолжи” копчињата и/или други назнаки и/или други слични методи за стекнување на Вашата согласност ќе значи дека сте согласни со наведените правила и услови (доколку ги има). Сајбер Медико ДООЕЛ може повремено да прави измени во Договорот, при што тие ќе стапат во сила во моментот на нивното објавувањето на платформата, телефонска апликација и интернет-страницата . Вие сте согласни да ги прифатите промените во Договорот и тоа веднаш по нивното објавување. Поради тоа, особено е важно редовно да го прегледувате Договорот, со цел да се осигурате дека сте навремено информирани за сите промени.

II. ПРАВИЛА

Вие сте согласни дека нема да: - Нанесете штета на малолетници на кој било начин; - Се претставувате лажно како физичко или правно лице, ентитет или субјект, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, вработените и претставниците на Сајбер Медико ДООЕЛ, лажно да изјавувате или лажно да ја претставувате вашата поврзаност со личност или ентитет. - Вчитате, испратите, објавите или пренесете несакани комерцијални електронски или спам-пораки. Ова вклучува неетички маркетинг, рекламирање или друга практика која е на некаков начин поврзана со “спам”, како што се: a) испраќање на масовни е-пораки до примачи кои не побарале од вас е-адреса или праќање на е-порака со лажна повратна адреса, б) промоција на интернет-страници со несоодветни линкови, наслови, описи или в) промоција на вашата интернет-страница преку објавувања на повеќекратни поднесоци во јавни форуми кои се идентични; - Вчитате, испратите, објавите или на друг начин пренесете материјал кој содржи софтверски вируси или компјутерски код, фајлови или програми дизајнирани да прекинуваат, уништат или ја ограничат функционалноста на компјутерскиот софтвер, хардвер или телекомуникациска опрема; - Да се мешате во или ја нарушите услугата, серверите или мрежите поврзани со услугата, или да не ги почитувате барањата, процедурите, политиките или регулативите на мрежите поврзани со услугата; - Да се обидете да прескокнете или прескокнете безбедносна компонента поврзана со содржините или услугата; - Користењето на Услугите на нашата платформа, телефонска апликација и интернет-страница "CyberMedico Clinic" бара креирање на Кориснички профил. Основно е да ја задржите поверливоста на информациите за вашиот профил. Вие носите одговорност за сите активности извршени под вашиот профил, вклучувајќи ги сите медицински и немедицински податоци доставени до Сајбер Медико ДООЕЛ преку платформата, телефонска апликација и интернет-страницата. Ве молиме да бидете свесни за значењето на заштитата на поверливоста на деталите на вашиот профил, и да го применувате долготрајно во управувањето на сите информации споделени на платформата или апликацијата; - Да се обидете или да се вклучите во постапка која директно или индиректно го попречува правилното работење на платформата, телефонска апликација и интернет-страницата; - Намерно или ненамерно ги кршите локалните, државните, националните или меѓународните закони; - За да ги користите услугите, мора да имате најмалку 18 години. Користењето на Услугите подразбира дека вие претставувате полнолетна личност и дека сте стари најмалку 18 години. Исто така, можете да ја користите апликацијата и платформата во присуство на вашиот старател/родител со негова согласност. - Скришно или на друг начин ги малтретирате другите; - Промовирате, поттикнувате или давате инструкции и информации за нелегални активности, поттикнувате физичката штета или повреда против група или поединец или поттикнувате суровост кон животните. Ова може да вклучува, без ограничување, обезбедување на упатства за тоа како да се состават бомби, гранати и останати оружја или запалливи уреди; - Нудите на продажба или продавате содржина, услуга или производи кои а) ги кршат државните или локални закони или прописи, б) немате потполно законско право согласно со законите и прописите да ги нудите или продавате, вклучувајќи ги и сите потребни лиценци и одобренија, или в) ние утврдиме, по наше сопствено убедување, дека се несоодветни за продажба преку услугата; - Ја користите услугата за насочување кон друга платформата, телефонска апликација и интернет-страницата; - Барате или се обидувате да земете од трети лица лозинки или лични податоци за незаконски цели; - Со пристапување и користење на услугите, јасно изразувате согласност да ги користите во строга согласност со сите соодветни закони и регулативи. Вие сте задолжени да не ги користите Услугите за било какви незаконски или забранети цели. Непочитување кон оваа одредба ве прави лично одговорни за сите дејства извршени на платформата или мобилната апликација на Сајбер Медико ДООЕЛ Таква одговорност подлежи на важечките кривични закони на Република Северна Македонија. - Вчитате, испратите, објавите или пренесете корисничка содржина која е наменета за да го искористи и/или измами корисникот. Такви содржини може да вклучуваат, не ограничувајќи се на, „збогати се брзо”, „сурфај и биди платен”, пирамидални или други сомнителни шеми; - Пристапувате до услугата преку автоматизирани методи. Услугата еднинствено може да се користи или да и се пристапи преку електронски уред и тоа мануелно во текот на целото нејзино користење; - Поставите, објавите или на друг начин пренесете содржини за возрасни, како што се голотии во сексуален контекст, содржини во кои се откриваат изложени гениталии, или содржини со теми за возрасни. - СајберМедико ДООЕЛ може да утврди, според свое сопствено убедување, дали некој од корисниците ги прекршува овие правила или политики. - Ние го задржуваме правото да затвориме корисничка сметка или корисник кој ги прекршил горенаведените забрани. - Доколку утврдиме дека вашата корисничка сметка се користела за нелегални или измамнички активности или пак прекршила некое од нашите наведени правила на користење, тогаш таа може да биде веднаш затворена, нејзините финансиски податоци избришани и корисникот ќе биде пријавен на надлежните власти;

III. ОПИС И ПРАВИЛА НА УСЛУГИ

CyberMedico Clinic платформата, телефонската апликација и интернет-страница на корисниците им разгледување на понудената содржина и услуги („Консултации со лекар специјалист“ кои вклучуваат писмени консултации, видео повик консултации и документ пишан совет, услуга „Медички Чет“ која вклучува текстуални пораки во чет, и услугата „Сајберко“) кои се во сопственост на Сајбер Медико ДООЕЛ). Целата содржина и материјали пристапни преку Услугите на нашата веб-платформа, веб-сајт, социјални мрежи и телефонска апликација со име "CyberMedico Clinic", вклучувајќи, но не се ограничувајќи на текст, графика, логоа, икони на копчиња, слики и софтвер, се во сопственост на Сајбер Медико ДООЕЛ и се заштитени со законите за интелектуална сопственост. Секое користење на нашата интелектуална сопственост без специфична писмена дозвола од Сајбер Медико ДООЕЛ претставува кршење на правата на интелектуална сопственост, при што личноста станува одговорна за нарушување на авторските права согласно важечките закони на Република Северна Македонија. Услугите што ги нуди Сајбер Медико ДООЕЛ преку апликацијата со име “Cyber Medico Clinic” не се наменети да заменат професионални медицински совети, дијагнози или третмани дадени од страна на лекар во живо. Иако Сајбер Медико ДООЕЛ обезбедува онлајн услуги, вклучувајќи писмени и видео консултации и чет-функционалности со лекари специјалисти, важно е да се напомени дека поради тоа што тоа се онлајн услуги и поради виртуелната средина и околината, нашите лекари не можат да се сметаат одговорни за информациите што ги доставуваат преку Услугите поради тоа што Услугите се обработени по онлајн начин кој што е лимитиран со своите можности. За било какви прашања поврзани со медицинско состојба, неопходно е да се консултирате со вашиот лекар или друго квалификувани здравствено лице во живо.

IV. ПРИВАТНОСТ

Ве молиме погледнете ја нашата Политика за приватност [хиперлинк кон политиката за приватност] за да го разберете начинот на кој ги собираме, користиме и откриваме вашите податоци. Доколку не се согласувате со било кој аспект и член од Политиката за приватност на Сајбер Медико ДООЕЛ ве молиме да се не ги користите нашите Услуги што ги обезбедува Сајбер Медико ДООЕЛ на платформата и мобилната апликација со име "CyberMedico Clinic".

V. ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

CyberMedico Clinic платформата, телефонската апликација и интернет-страница, услугата и содржините се дадени "како што се", "како што е достапно", "со сите недостатоци" и без гаранција од каков било вид, јасно нагласени или да се подразбираат. Сајбер Медико ДООЕЛ и вработените, неговите директори, вработени и агенти целосно се одрекуваат од секаков вид одговорности дозволени со закон, било тие да се јасно наведени или да се подразбираат, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на: имплицирани гаранции на сопственост, соодветност за продажба, соодветност за одредена намена и не прекршување. Ќе направиме разумни напори за одржување на услугите, притоа не ограничувајќи го горенаведеното, меѓутоа ниту Сајбер Медико ДООЕЛ ниту неговите службеници, директори, вработени и агенти не гарантираат дека пристапот до платформата, телефонската апликација и интернет-страница, содржините и/или услугите достапни на или преку платформата, телефонската апликација и интернет-страница ќе биде непрекинат или без грешки или дека дефектите, доколку ги има, ќе бидат поправени; исто така ниту Сајбер Медико ДООЕЛ или неговите службеници, директори, вработени и агенти нема да бидат одговорни и да гарантираат за точноста, доверливоста, валутата, квалитетот, комплетноста, корисноста, перформансите, безбедноста или соодветноста на услугите, содржините или за самата интернет-страница. Вие се согласувате дека користењето на платформата, телефонската апликација и интернет-страница и довербата кон услугите и/или содржините е на ваш сопствен ризик. Исто така, вие сте одговорни за одржување и правење на копии на вашите податоци и информации кои се вклучени во рамките на услугите. Покрај ова, ние не сме одговорни, ниту пак ќе гарантираме за испораката на пораки преку интернет-страницата. Ниту ние, ниту трети лица, односно партнери не гарантираат дека платформата, телефонската апликација и интернет-страница, серверите, содржината, услугите или е-пораките испратена од платформата, телефонската апликација и интернет-страница се чисти од вируси или други штетни компоненти.

VI. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

Нема да снесуваме одговорност за директни, индиректни, случајни, посебни, последични или штети од друг тип, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, застој во деловното работење, штети заради загуба на профит, употреба, податоци или други нематеријални загуби (дури и ако сме биле известени за можноста од такви штети) што произлегуваат од: користењето или неможноста за користење на платформата, телефонската апликација и интернет-страница, услугата, содржините, вашите содржини, комерцијалните производи или корисничките содржини генерирани преку трети лица достапни на или преку интернет-страницата; трошоците за набавка на потрошливи материјали и услуги што произлегуваат од набавени производи, податоци или информации, пораки/трансакции добиени преку или од услугата; неовластен пристап, или промена на вашите трансмисии или податоци; изјави или постапки од трети лица за услугата; или нешто друго во врска со услугата. Со ова го ослободувате Сајбер Медико ДООЕЛ и неговите подружници, филијали, соработници, службеници, директори, управници, подизведувачи, агенти и вработени, од секаков вид жалби, барања и штети од различна природа (вклучувајќи без ограничување, актуелни, посебни, случајни и последователни), познати и непознати, осомничени и не осомничени, откриени и неоткриени, кои произлегуваат од или се на кој било начин поврзани со користење на услугите, содржините, платформата, телефонската апликација и интернет-страница, вашите содржини, комерцијалните производи или било која содржина генерирана од трети лица, достапна на или преку страната.

VII. ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Вие сте согласни да ги браните и обесштетите вработените во Сајбер Медико ДООЕЛ, службениците, директорите, потписниците, добавувачите, филијалите, подружниците и агентите од и против сите побарувања, штети, обврски, загуби, одговорности, трошоци, долгови (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на давачките за адвокати) кои произлегуваат од или во врска со: Вашата употреба на и пристап до услугата (или на некој друг кој го корител Вашиот профил), платформата, телефонската апликација и интернет-страница, содржините; вашите кориснички содржини или други комерцијални производи кои ги нудите на или преку интернет-страниците со користење на нашите услуги; Вашето прекршување на некој услов од овие услови; прекршувањето на правата на трети лица, вклучувајќи ги, без ограничувања сите авторски права, право на имот или право на приватност, или тврдење дека вашите кориснички содржини предизвикале штета на трети лица или страни.

VIII. ОТКАЖУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК

Услугата може да биде прекината од нас, без причина, во секое време. Услугата може да биде прекината од Вас, без причина, следејќи ги процедурите за откажување. Можете да ја откажете услугата во секое време. Сајбер Медико ДООЕЛ може да ја прекине услугата во секое време, без казна и без претходна најава, доколку не исполните некој од условите во Договорот или ја прекршите заштитата на интелектуалната сопственост која се применува на оваа услуга. По прекинот може да добиете известување за прекин на услугите пратено на е-адресата од Вашата корисничка сметка. По раскинувањето, ние имаме право да ги избришеме сите податоци, датотеки, кориснички содржини или други податоци кои се чуваат во/за вашата корисничка сметка. Може да ја измениме, замениме, да одбиеме пристап до, суспендираме или прекинеме услугата, делумно или целосно, или да додадеме и промениме цени за сите или дел од услугите наменети за Вас или за сите наши корисници во секое време и по наше сопствено убедување. Промените ќе стапат во сила веднаш по нивното објавување на интернет-страницата или преку директна комуникација со Вас, освен ако тоа јасно не е наведено поинаку. Понатаму, ние го задржуваме правото да задржиме, отстраниме или отфрлиме корисничка содржина достапнa како дел од Вашата корисничка сметка, со или без известување доколку сметаме дека е спротивно на овој Договор. За избегнување на недоразбирање, немаме обврска за чување, одржување или обезбедување на копии од содржина поставена од вас или останатите корисници при користење на услугата.

IX. ОСТАНАТО

Овој Договор може да се менува само преку писмена измена потпишана од овластен извршен директор на Сајбер Медико ДООЕЛ или со објава од Сајбер Медико ДООЕЛ на ревидирана верзија. Преовладувачката страна во постапка со цел да се спроведе овој договор има право на трошоци и адвокатски хонорари. Доколку некој дел на овој Договор се смета за неважечки или неприменлив, само тој дел ќе се толкува со цел да ја одрази оригиналната намера на страните, а преостанатите делови остануваат во полна сила и ефект. Сајбер Медико ДООЕЛ може да ги пренесе своите права според овој Договор без услови. Договорот ќе биде обврзувачки и потоа, и ќе биде во сила во корист на потписниците, нивните наследници и назначени лица. Се согласувате дека: а) Сајбер Медико ДООЕЛ платформата, телефонската апликација и интернет-страница ќе се сметаат исклучиво со седиште во Република Македонија; и б) Сајбер Медико ДООЕЛ платформата, телефонската апликација и интернет-страница ќе се сметаат за пасивна интернет-страницата која не подлежи на други надлежности, ниту специфични, ниту општи, освен надлежностите во Р. Северна Македонија. Овие услови се регулирани со интерни закони на Република Северна Македонија, без оглед на нивниот судир со законските принципи. За било какво тврдење или спор меѓу вас и Сајбер Медико ДООЕЛ, кое целосно или делумно произлегува од Сајбер Медико ДООЕЛ платформата, телефонската апликација и интернет-страница, одлучува исклучиво надлежниот суд со седиште во Прилеп, Р. Северна Македонија. Примената на Конвенцијата на Обединетите Нации за договорите за меѓународна продажба на стоки е изрично исклучена. Условите за користење, заедно со политиката за приватност и секоја друга правна норма објавена од нас на платформата, телефонската апликација и интернет-страница, ќе го сочинуваат целосниот договор меѓу вас и Сајбер Медико ДООЕЛ во врска со Сајбер Медико ДООЕЛ платформата, телефонската апликација и интернет-страница. Ако некоја одредба од условите за користење се смета за неважечка од страна на надлежниот суд, невалидноста на таквата одредба не влијае врз валидноста на останатите одредби од условите на користиње, кои ќе останат во полна сила и ефект. Откажувањето од некој од условите нема да се смета за постојано откажување од таквиот услов или од некој друг услов. Неможноста Сајбер Медико ДООЕЛ да потврди право или одредба од овие услови нема да претставува откажување од тоа право или одредба. Вие и Сајбер Медико ДООЕЛ се согласувате дека даден спор кој би произлегол од или е поврзан со Сајбер Медико ДООЕЛ платформата, телефонската апликација и интернет-страница мора да започне во рок од шест (6) месеци по појавување на причината за спорот. Во спротивно, таквиот спор ќе биде трајно забранет. Вие не можете да ги пренесете вашите права или обврски кои произлегуваат од овој договор на некој друг без наша претходна писмена согласност. Доколку за некој дел на овој договор се утврди дека е не спроведлив, остатокот ќе биде во полна сила и ефект. Доколку не успееме да спроведеме некој дел од овој договор, тоа нема да се смета за откажување од тие услови. Ние го задржуваме правото, во било кое време и од време на време да ја менуваме или прекинеме, привремено или постојано, услугата (или некој нејзин дел) со или без претходна најава. Вие се согласувате дека Сајбер Медико ДООЕЛ нема да бидат одговорен кон вас или кон трета страна за некоја промена или прекин на услугата. Ние не сме одговорни ако некое електронско известување биде фатено од страна на вашиот спам филтер и Вие не сте го виделе; ако сте ни дале погрешна е-адреса (или не сте ја ажурирале вашата е-адреса) или ако постојат други проблеми при комуникацијата кои би го спречиле стигнувањето на е-пораката до Вас. Поради тоа, Ве охрабруваме често и периодично да ја посетуваате оваа страница и да ги следите сите промени. Употребата на, или пристапот до услугата, откако ќе бидат објавени промени кон овој Договор, во исто време претставува и прифаќање на тие промени. Може да воспоставиме општи практики и ограничувања во врска со просторот и користењето на услугата и да ги менуваме од време на време со или без известување. Условите се исто така важечки и за време на употребата на услугата во пробниот период. Вие потврдувате дека Вашата земја на престој е иста со адресата на вашата платежна адреса. Без противречност на било што друго содржано во овие Услови, доколку ја користите интернет-страницата и/или услугите во име на друг субјект, Вие потврдувате дека сте целосно овластени да ги прифатите овие услови во име на субјектот, и дека тој субјект се согласува да Ве обесштети Вас и Сајбер Медико ДООЕЛ доколку има прекршување на условите. Ние и нашите соработници не гарантираме дека услугата, како и содржините или платформата, телефонската апликација и интернет-страница се соодветни или достапни за употреба во сите географски локации. Доколку ја користите платформата, телефонската апликација и интернет-страница, услугата или содржините надвор од Р. Северна Македонија, самите сте одговорни за почитувањето на сите важечки закони, вклучувајќи ги, без ограничување и прописите за извоз и увоз на други земји. Во иднина, преку платформата, телефонската апликација и интернет-страница може да понудиме нови услуги и/или можности (вклучувајќи и нови производи и ресурси). За избегнување на недоразбирања, сите нови функции и/или услуги се исто така предмет на условите на овој Договор. Овие Услови за Користење и Политиката за Приватност ќе бидат спроеведени и толкувани во согласност со законите на Република Северна Македонија, пред Основниот суд Прилеп, булевар "Гоце Делчев", Прилеп 7500. Во случај на спор корисникот се согласува месно да биде надлежен Основниот суд Прилеп, булевар "Гоце Делчев", Прилеп 7500 Република Северна Македонија. Корисникот е согласен за се што не е предвидено во овој договор да се применуваат позитивните законски прописи од Република Северна Македонија како и Европските конвенции за таа област.